Meer dan kleding

Koffietafel

Kledingbank Maxima wil een plek zijn waar mensen even tot rust kunnen komen en waar ze anderen kunnen ontmoeten. Er is een koffietafel waar een kopje koffie of thee en limonade wordt geschonken.
Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede.
In feite gaat het erom om mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie en een betere plek in de maatschappij. Daarom worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Activiteiten voor kinderen van bezoekers 

Rondleiding Euroborg FC Groningen
FC Groningen biedt de kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool, die klant bij Maxima zijn, een gratis rondleiding in het stadion de Euroborg.