Sponsors

De Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland dankt de volgende sponsors:
Sponsoring van Kledingbank Maxima is fiscaal aantrekkelijk
Door het groeiend aantal vestigingen krijgt Maxima in de provincie Groningen steeds meer bekendheid. Kledingbank Maxima is regelmatig in het nieuws, dit kan aantrekkelijk zijn voor sponsors.
De Belastingdienst heeft Maxima een ANBI-verklaring toegekend. Dat betekent dat giften en schenkingen van restpartijen kleding of schoenen fiscaal kunnen worden verrekend.
Op de startpagina is de flyer "Partners van Maxima" te lezen, o.a. over het schenken van een restpartij kleding of schoenen aan Maxima.
Sponsoring moet een win-winsituatie zijn. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We leven in een samenleving. Samen leven betekent omzien naar elkaar.
Onze regio scoort landelijk de hoogste werkloosheidscijfers. Er is onvoldoende werk.
Bestuursleden en vrijwilligers van Kledingbank Maxima willen iets doen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden.
Enerzijds door gratis kleding te verstrekken anderzijds door het organiseren, vaak met partners, van diverse activiteiten.
In de winkel werken veel uitkeringsgerechtigden. Maxima is voor en door de doelgroep! 

Interesse in sponsoring?
We komen graag met u in contact en laten u graag de Kledingbank zien, De Werf 5 te Winsum.
Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op door te mailen naar: hethogeland@kledingbankmaxima.nl. 

Verantwoording
Een jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de Stichting kledingbank Maxima Het Hogeland wordt gegeven in het jaaroverzicht op deze website.
 
Rekeningnummer Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland:
NL39RABO0315041870

                  https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/sponsors/Bedum.png        https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/sponsors/De%20Marne.png

                     https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/sponsors/Winsum.png            https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/sponsors/Eemsmond.png


             
                                                    https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/sponsors/ProvincieGroningenLogo.png